top of page

מובילים בפתרונות שילוט ממותג-תודעתי שיווקי בבנייני המגורים שלכם

מחקר 3

 

איך חשיפת המיתוג שלכם 
יכול להשפיע על בחירתו 
של הקונה הפוטנציאלי

חזרה עקבית של המיתוג בבניינים
שלכם חשובה ביותר ומשמשת כלי פרסומי עוצמתי 

 

ד"ר למדעי המוח, עדנה גלבוע

מחקרים מראים שהנבדקים מרגישים ביטחון למשהו שכבר 
מוכר להם ונתפס בעיניהם כאמין.

העדפה לעיצוב וסמלים מוכרים משפיע באופן לא מודעת על ההחלטות שלנו, התשדורת נתפסת במוח דרך סמלים, צורות וצבעים הגורמים לאנשים להרגיש בטוחים, נינוחים, תחושת שייכות, ונתפס בעיניהם כדבר ערכי.

ככל שחשיפה הדרגתית לסמל הממותג נחשפת ומתבצעת באופן רציף, אנשים מרגשים יותר בטוחים, דבר שמשפיע על החלטות הרכישה שלהם".

 

"יולי עיצובים" 
שומרת באדיקות על האינטרס ואחידות המיתוגי שלך, בכל בניין ובניין ומתאימה עיצובית ותכנונית. 

מחקר 2

 

חשיפה חוזרת מגבירה את משיכת הלקוח הפוטנצאלי למיתוג שלכם

החוקר רוברט זאיונס הראה באחד המחקרים שבהם נחשפו נבדקים
לתריסר תמונות עם סמלים,
כאשר כל תמונה הוצגה 35 שניות.
חלק מהתמונות הוצגו פעם אחת
בעוד שאחרות נחשפו 2, 5, 10 
ואפילו 25 פעמים.

ממצאי המחקר הראו כי רגשותיהם
של הנבדקים כלפי אותם תמונות היו חיוביות יותר ובעיקר רגשותיהם עלו בהתאמה למספר
הפעמים שראו את התמונות וכמובן זכרו את התמונות
בהם החשיפה הייתה גדולה יותר.

ממצאים נוספים גילו כי, די בחשיפת התמונות עם הסמלים לפרקי זמן קצרים מגבירה גם כן את
מידת החיבה.

 

"יולי עיצובים" 

יודעת ולהפיק את האפקט התודעתי שאותו אתם רוצים להשיג דרך הבניין שלכם. 

מחקר 1 

בחירות לא מודעות

נוצר במוח גירוי הנקרא הטרמה תת-ספית המתרחשת מתחת לסף המודעות, המוח מעבד את התמונה באופן לא מודע ומקטלג אותו כמשהו מוכר.

מכך משתמע כי שימוש חוזר של המיתוג שלכם בבניין חשוב ביותר ומשמש כלי חכם ועוצמתי לחשיפה התודעתית.

 

"יולי עיצובים" 
מתמחה בשיטת החדרת המיתוג לתת המודע ע"י שימוש שילוט ממותג-תודעתית בבניינים שלכם.

צרו קשר

מלאו פרטים ונחזור אליכם

054-2060970  |  077-4000638  |  yuli@yuli-d.com

bottom of page